william iven jrh5lAq mIs unsplash - Phận loại cung cấp dịch vụ tài chính

Phận loại cung cấp dịch vụ tài chính

Tài chính luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Với nhu cầu ngày càng tăng cao, xuất phát từ việc chi tiêu cũng như kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, số lượng và hình thức các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cũng tăng lên.

william iven jrh5lAq mIs unsplash - Phận loại cung cấp dịch vụ tài chính

Ngân hàng

Ngoài ngân hàng trung ương thì ngân hàng bán lẻ tập trung vào những khách hàng cá nhân. Trong đó, ngân hàng thương mại thường phục vụ doanh nghiệp là lực lượng khách hàng chính của mình. Phần lớn các ngân hàng đều cung cấp tài khoản thanh toán, cho vay, cũng những hình thức tài chính khác cho khách hàng của họ.

Ngoài ra, bạn còn có thể mở tài khoản tiết kiệm, tiền gửi, hay vay tín dụng ở những đơn vị đó. Các đơn vị này thường cung cấp dịch vụ nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều so với những nhóm nhà cung cấp khác.

Ngân hàng ảo

Sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ của mình, các ngân hàng này giảm số lượng chi nhánh thực để tập trung phát triển những trải nghiệm số hóa tốt nhất cho khách hàng, nhất là khi họ có thể tiến hành hầu hết các dịch vụ từ xa. Điều này làm giảm công sức đi lại và tiết kiệm rất nhiều thời gian cho khách hàng.

Ngân hàng đầu tư

Đây là bên trung gian đứng giữa các cá nhân và tổ chức để đảm bảo họ có vốn đầu tư.

Công ty bảo hiểm

Đây thực chất là các công ty tài chính nhằm giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tài chính trong cuộc sống cũng như kinh doanh. Bảo hiểm là một trong những cách thức an toàn và lâu dài nhất để bảo vệ bạn khỏi các rủi ro có thể gặp phải.